Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


圖經曰郡有甘松嶺因以名郡

山海經曰甘松嶺亦謂之松桑嶺江水發源於此

江源記曰平康縣有羊膓嶺大江發源之所

    嘉州

十道志曰嘉州犍爲郡禹貢梁州之域漢犍爲郡之南安

史記曰漢武使唐蒙伐西戎得夜郎國遂立犍爲郡

漢志曰青衣屬蜀郡順帝改名漢嘉

十道志曰周武保定元年於此置青州遥取漢青衣縣爲

名宣政二年改爲嘉州

華陽國志曰青衣有沫水漢志蜀李冰鑿離塠避沫水之

害又益州記曰青衣神號雷塠廟班固以爲離塠

益州記曰峨眉山兩山相對望之如峨眉