Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戰國時屬魏魏文侯使西門豹守鄴是也𥘿併天下爲邯

鄲上黨二郡之地漢髙帝分置魏郡治鄴尚書曰河亶甲

居相

後魏書曰道武幸鄴訪立州名尚書崔光對曰昔河亶甲

居相冝曰相州道武從之

漢志曰魏郡領鄴館陶斥丘等一十八縣

後魏書曰文帝太和十八年卜遷都經鄴登銅雀臺御史

崔光等曰鄴城平原千里漕運四通有西門使起舊迹可

以饒冨在德不在險請都之孝文曰君知其一未知其二

鄴城非長乆之地石虎傾於前慕容滅於後國冨主奢𭧂

成速敗且西有抂人山東有列人縣北有栢人城君子不

飲盗泉惡其名也遂止

魏書曰黄武二年以魏郡東部爲陽平郡西部爲廣平郡