Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


見此牛光號爲特亮也

     桂州

十道志曰桂州始安郡禹貢荆州之域春秋時越地七國

時爲楚越之交始皇二十三年甞發逋亡人贅㛰賈人略

取陸梁地是爲桂林郡焉二漢屬零陵蒼梧二郡吴分置

始安郡晉孝武改爲始建齊復爲始安梁天監六年立桂

州於蒼梧鬰林之境無定理處大同六年移桂州於今理

大業三年罷州唐武徳四年復置桂州

始安記曰吴越之境其人好劔輕死易生火耕水耨人食

魚稻無千金之家好巫鬼滛

十道志曰臨桂縣荔水水源多生桂桂生處不生𮦀樹

     昭州

十道志曰昭州平樂郡𥘿桂林郡地二漢屬蒼梧郡宋屬