Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


圖經曰定城縣春秋黄子國也

十三州志曰定城置在古黄子國南十二里

十道志曰定城本漢弋陽縣

漢志曰弋陽侯國屬汝南郡在弋山西北故黄國今黄城

是也

十道志曰固始縣本寢丘孫叔敖所封之邑也

又曰殷城縣本漢期思縣也

漢志曰期思屬汝南郡故蔣國也

左氏傳曰凡蔣周公之𧜟也

    安州

十道志曰安州安陸郡春秋䢵子之國雲夢之澤在焉後

楚滅䢵封𨶜辛爲鄖公則其地也戰國時屬楚𥘿併天下

爲南郡城漢爲安陸縣宋武置安陸郡唐武德四年爲安