Page:Sibu Congkan Sanbian266-李昉-太平御覽-136-033.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


鍾會蒭蕘論曰國之稱富者在乎豐人非獨謂府庫⿱⿵乃𰀁皿 -- 盈

廪實非上天所降皆資之於人人困則國虚矣

⿱冝八 -- 𡨋記曰元狩四年將夕有黄髪叟懐内探徑尺玉以授

帝帝以玉還寳庫即龍玉也

王子年拾遺記曰縻笁用陶朱公計術日益億萬之利貲

擬王家有寳庫千間

丗說曰郄公大聚歛錢數千万嘉賔甚不同甞朝旦問訊

郗家法子弟不坐因𠋣語移時遂及錢貨事郗云汝正當

欲得我錢耳乃聽一日開庫任意用郗公始止謂損數百

万許嘉賔遂一日中乞與人都盡郗公聞之驚怪不能巳

拾遺録曰太上皇以寳劒賜髙祖及吕后藏於珤庫守者

見白氣從户中出如龍虵吕氏更珤庫名曰靈金藏及諸