Page:Sibu Congkan Sanbian266-李昉-太平御覽-136-033.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之外府取之中廏而藏之外廏

禮記𮦀記曰廏焚孔子拜郷人爲火來者拜之士一大夫

再亦相予之道也

論語郷黨曰廏焚子退朝曰傷人乎不問馬

史記曰夏侯嬰爲沛廏司御每送客還過髙祖語未甞不

移日

東觀漢記曰順帝漢安元年始置承華廏舎令

又曰靈帝光和四年𥘉置緑𩦸廏領受郡國調馬調謂徴

漢舊儀曰天子六廏未央廏承華廏皆方匹

三輔黃圖曰未央宫有金廏輅軨廏大廏果馬廏乾

𮪍馬廏大宛廏胡河廏騊駼廏九在城内

孟子曰廏有肥馬野有餓殍是率獸而食人也