Page:Sibu Congkan Sanbian266-李昉-太平御覽-136-033.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


八南面十四里四十二歩西面七里百一十二歩北面八

里二百六十歩東面一十里七十九歩闔閭所造也呉郭

周六十八里六十歩呉小城周一十二里其下廣二丈七

尺髙四丈門三皆有樓東宫周一里二百歩路西宫在長秋

門周一里二百二十六歩𥘿始皇帝二十一年守宫者照

鷰失火燒之

呉越春秋曰鯀築城以衛君造郭以居人此城郭之始也

又曰范蠡觀天文法於紫宫築作小城周千一百二十二

歩一貟三方西北立飛翼之樓以象天門東南服漏石竇

以象地户陵門四逹以象八風外郭築城而缺西北示服

事呉也不敢壅塞内以取呉故缺西北而呉不知也

又曰伍子胥爲呉相土甞水象天法地造築大城周廻四

十七里陸門八以象天之八風水門八以象地之八牎築