Page:Sibu Congkan Sanbian270-李昉-太平御覽-136-037.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故事不欲朕見起居注夫人君之言善惡必書朕恐有平

常閑話不𨵿理體垂諸將來竊以爲恥異日臨朝庶幾稍

改何妨一見以誡醜言朗遂進之

又曰開成二年十二月閤門對左右史裴素等上自開成

𥘉復故事每入閤左右史執筆立干螭頭之下君臣論奏

得以備書故開成政事最詳於代

     起居舎人

六典曰起居舎人掌修記言之史録天子之制詔德音如

記事之制以紀時政之損益季冬則授之於國史

唐書曰邢文偉滁州全椒人時右史官缺髙宗謂侍臣曰

邢文偉事我兒能减膳切諌此正直人也遂擢拜右史

又曰李讓夷字逹心爲諌議大夫開成元年以本官兼知

起居舎人事時起居舎人李襃有痼疾請罷官宰臣李石