Page:Sibu Congkan Sanbian272-李昉-太平御覽-136-039.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰太初二年以路愽德爲強弩將軍

又曰神雀二年以許延夀爲強弩將軍遷大司馬

𫝊暢晉讃曰晉文王晉臺置強弩將軍掌宿衛

     殿中將軍

𤣥中記曰漢桓帝時出遊河上忽有一青牛從河中出直

走盪桓帝邊人皆走太尉何公爲殿中將軍有勇力輙走

逆之牛見公徃乃反走還河未至河公及牛乃以手拔牛

左足脫以右手持斧斫牛頭殺之此青牛者是萬年木精

語林曰庾公欲伐王公先書與郄公曰老賤賊轉欲輈張

殿中將軍舊用才學士以廣視聽而頃悉内面牆人是欲

蔽主之明便欲勒數州之衆以除君側之惡今年之舉篾

不濟矣