Page:Sibu Congkan Sanbian275-李昉-太平御覽-136-042.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


臣子弟豈可以委牧民仲尼有言不如多與之邑今我念

其先人之功與之致冨可也𫳐臣曰鐬常歴名郡有政能

乃從之

又曰開成二年幽州節度使史元忠奏當管八州准門下

牒追刺史古魚各一隻臣勘自天寳末年頻有兵戈並多

失墜伏乞各賜新銅魚可之

又曰李暠授汝州刺史爲政嚴簡州境肅然與兄昇弟暈

尤相篤睦昇等每月自東都省暠徃來微行州人不之覺其清

慎如此

又曰孔(⿱艹石)思爲衡州刺史先是諸州別駕皆以宗室爲之

不爲刺史致敬由是多行不法(⿱艹石)思至州舉奏別駕李道

欽罪犯請加鞠訊乃詔别駕於刺史致禮自(⿱艹石)思始也

又曰蕭復累遷同州刺史時州人阻饑有京畿觀察使儲