Page:Sibu Congkan Sanbian276-李昉-太平御覽-136-043.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之河南君樂廣召見甚恱擢爲功曹

又曰任旭字次龍臨海人操立清儉不染流俗郡將蔣秀

請爲功曹治官貪穢毎不奉法旭正色苦諌秀旣不納旭

乃謝去閇門講肆養志而巳乆之秀坐事𬒳収旭於獄狼

狽營救躬自扶送秀慨然歎曰任功曹直人吾違其讜言

以至於此復何言哉

九州春秋曰建安六年劉表攻西鄂西鄂長杜子緒帥縣

男女嬰城而守時南陽功曹栢孝長亦在城中聞兵攻聲

恐懼入室閇戸牽𬒳覆頭相攻半日稍敢出面

英雄記曰尚栩先人尚子平有道術爲縣功曹休歸自入

山擔薪賣以食飲

㑹稽典録曰孫䇿功曹魏勝以忤意見遣將殺之吴太夫

人乃𠋣大井而語䇿曰汝新造江南其事未集方當優賢