Page:Sibu Congkan Sanbian277-李昉-太平御覽-136-044.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


引弓一發而斃三軍大呼忠嗣厚賞之因撫其背曰此万

人之敵也

又曰貞元五年九月馬燧與太尉晟召見於延英殿上嘉

其有大勲力皆圖形於凌煙閣列於元臣之次九年十月

召見延英殿因拜手仆于地上親起之

又曰王栖耀性謹厚善𮪍射始起兵渉寇境太𭰹遇遊𮪍

四合百歩内立表俾之環視發必破的虜相顧恐懼徐而

解去嘗獵㑹稽山中有逸林白額獸卒起草中應弦而斃

⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇州嘗與諸文士遊虎丘寺平野霽日先一箭射空再

發貫之江東文士自梁肅巳下歌詠焉

又曰李愬旣執送呉元濟裴度建彰義軍節擁降卒万餘

人次入焉李愬具橐鞬候度馬首度將避之愬曰此方不

識上下等威之分乆矣請公因以示之度以宰相禮受愬