Page:Sibu Congkan Sanbian287-李昉-太平御覽-136-054.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


代引刀断蒙衝纜分爲二流大司馬號刀曰断蒙刀

又曰潘文珪偏將軍爲擒關羽拜固陵太守因刻刀曰固

又曰朱理君少愛征討黄武中累功拜安國將軍作佩刀

文曰安國

又曰關羽爲先主所重不惜身命自採武都山鐵爲二刀

銘曰萬人及羽敗惜刀投於水

又曰張益德𥘉受新亭侯自命匠錬赤珠山鐵爲一刀銘

刄曰新亭侯蜀帝大將也後𬒳范強將此刀入吴

又曰黄中從先主定南郡得一刀赤如血於漢中擊夏侯

軍一日之中手刄數百

又曰諸葛亮定黔中從青石祠過抜刀刺山没刃不拔而

去行者莫測