Page:Sibu Congkan Sanbian291-李昉-太平御覽-136-058.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一者之魯叔孫得臣殺之則未知其之晉者也

榖梁傳文公曰魯文公十一年叔孫得臣敗狄于鹹獲長

狄也兄弟三人迭害中國得臣善射射中其目身横九𠭇

斷其首而載之眉見於軾

春秋考異郵曰長狄兄弟三人各長百尺狄者隂氣時中

國衰有夷狄萌

家語曰呉伐越隳㑹稽𫉬巨骨一節專車載焉呉子使來

聘魯以問孔子孔子曰丘聞昔禹致羣臣於㑹稽之山防

風氏後至禹戮之其骨節專車客曰防風何字也子曰汪

罔之君守封嵎之山爲⿰氵𭝠姓在虞夏啇爲汪罔氐於周爲

長翟氏今曰大人客曰人之長極幾何子曰長者不過十

丈數之極也

魏略曰天竺國人皆長一丈八尺車隣國男女皆長一丈