Page:Sibu Congkan Sanbian297-李昉-太平御覽-136-064.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


父御佐車宛茷爲右載齊侯以免韓厥獻丑父郤獻子將

戮之呼曰自今無有代其君任患者有一於此將爲戮乎

郤子曰人不難以死免其君我戮之不祥赦之以勸事君

者乃免之

昭公五年曰𥘉齊豹見宗魯於公孟爲驂乗焉將作乱

而謂宗魯曰公孟子不善子所知也勿與乗吾將殺之對

曰吾由子事公孟子假吾名焉故不吾逺也雖其不善吾

亦知之抑以利故不能去是吾過也今聞難而逃是僭子

使子言不信也子行事吾將死之以周事子周終齊氏周戈擊

公孟宗魯以背蔽之斷肱以中宗魯之肩皆殺之

國語曰晉文公誅觀駢脅之狀以伐鄭復𠡠曹觀公駢脅之狀故見伐也鄭人以

名寳行成公不許曰與我詹而師還詹鄭大夫叔詹伯也詹請徃鄭

伯不許詹固請曰一臣可以赦百姓君何愛鄭人以詹與