Page:Sibu Congkan Sanbian305-李昉-太平御覽-136-072.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東觀漢記曰建武二十六年上延集内戚讌㑹諸夫人各

前言爲趙喜所濟活帝甚嘉之後徵喜入爲太僕引見謂

曰卿非但爲英雄所保也婦人亦懷卿之恩厚加賞賜

𡊮宏後漢書曰鄭弘字巨君少事博士焦貺貺門徒數百

人當舉明經其妻勸貺曰鄭生有卿相才應此舉者也從

父楚王英之謀反遍誣天下知名者貺以楚徵疾病道死

妻子閉詔獄考掠連年諸生故人皆易姓名以避其禍弘

獨髠首負鑕爲貺訟罪明帝感悟乃免貺家屬

魏志曰太祖平幽州召孫禮爲司空軍謀SKchar𥘉荒亂時禮

與母相失同郡馬台求得禮母禮推家財盡以與台

又曰楊沛字孔梁爲新鄭長謂民益蓄桑椹勞豆積浸得

千餘斛後爲鄴令賜其生口十人絹百疋

又曰曹真字子丹沛郡人本姓𥘿養曹氏或云其父伯南