Page:Sibu Congkan Sanbian309-李昉-太平御覽-136-076.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子方𮗜吾徒之不德也士謙聞而自責曰何乃爲人所踈

頓至於此家冨於財躬處節儉毎以賑施爲務開皇八年

終於家

又曰崔廓字士𤣥愽陵安平人也少孤貧而母賤由是不

邦族所齒𥘉爲里佐屢逢屈辱於是感激逃入山中遂

愽覽書籍多所通渉山東學者皆宗之旣還郷里不應辟

命與趙郡李士謙爲忘言之友毎相徃來時稱李崔及士

謙死廓哭之慟爲之作傳輸之祕書府士謙妻廬氏寡居

毎有家事輒令人諮廓取定廓嘗著論言刑名之理其義

甚精大業中終于家時年八十

又曰徐則東海郯人也㓜沉静寡嗜欲受業於周弘正善三

玄精論議懷栖隱之操杖䇿入縉雲山後學數百人苦請

教授則謝而遣之不娶妻常服巾褐陳太建時應召來憇