Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


皇地祗以太后昭配而皆以公卿行事詳求至理有紊徽

章望以展禮之日㹅率六宫内外命婦親奉奠獻從之至

時遂以皇后爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻帝行𥘉獻之禮

畢執事者皆趨下而䆠者執帷皇后率六宫以升行禮登

歌帷外王公巳下就位於山足帷皆用錦繡在位者瞻望

或誚焉

又曰永淳二年上以風眩轉加停封中嶽上自東封之後

皇后盛賛行中嶽之禮毎下詔輙年飢㓂至而罷於是嵩

山之下營奉天宫以爲有事之漸時有童謡曰嵩髙凡幾

層不畏登不得但畏不得登及是禮物畢備竟以疾加而還

又曰則天后萬歳登封元年臘月甲申上登封于嵩嶽大

赦天下改元大酺丁亥禪于少室山

又曰開元登封祀昊天上帝于太山以髙祖神堯皇帝配