Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牛弘辛彦之等創定其禮奏之帝逡巡其事曰此事體大

朕何德以堪之但當東狩因拜岱山耳十五年春行幸兖

州遂次岱山爲壇如南郊

唐書曰貞觀中房玄齡議曰漢建武中封禪用元封故事

封太山於圜臺上四面皆立石闕並髙五丈有方石再累

藏玉牒書石撿十枚於四邊括之東西各三南北各二外

設石封髙九尺上加石盖周設石距十八枚如碑之狀去

壇三步其下石跗入地數尺今按封禪者本以成功告於

上帝天道崇質義取醇素故藉用藁秸罇以瓦甒近代此

法不在經誥又乖淳朴之道定議除之按梁甫是謂梁隂

近代設壇於山下乃乘處隂之義今定禪禮改壇位於山

又曰貞觀六年文武百官以𥘉平突厥盛德𬒳於海内又