Page:Sibu Congkan Sanbian313-李昉-太平御覽-136-080.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


繡尾

廣州記曰尉他所都處築髙臺以朝漢室圎基千歩直峭

百丈螺道登進頂上朔望拜號爲朝臺

左思呉都賦曰昔夏后氏朝群臣於兹土而執玉帛者萬

國盖先王之髙㑹四方之䡄則也


太平御覽卷第五百三十八