Page:Sibu Congkan Sanbian313-李昉-太平御覽-136-080.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平御覽卷第五百三十九

 禮儀部十八

   宴㑹  上壽   䞇

     宴㑹

毛詩曰鹿鳴宴羣臣嘉賔也

又曰鹿鳴曰棠棣曰宴兄弟也

又嘉魚曰湛露天子宴諸侯也

又伐木曰伐木宴朋友故舊也自天子至於庶人未有不

湏友以成者也親親以睦友賢不弃不遺故舊則民德歸

厚矣

周禮春官上大宗伯掌饗讌之禮親四方之賔客

禮記曰諸侯宴禮之義俎豆牲體薦羞皆有等差所以明

貴賤也