Page:Sibu Congkan Sanbian313-李昉-太平御覽-136-080.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢書曰髙祖擊英布還過沛置酒悉召故人父老發沛中

兒百二十人教之歌酒酣上自擊筑曰大風起兮雲飛揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

威加四内兮歸故郷安得猛士𠔃守四方自起舞慷慨

懷泣下數行謂父老曰逰子悲故郷吾雖都關中萬歳後

吾䰟𩲸猶樂思沛也與沛父老諸母樂飲道舊故爲𥬇

晉書禮志曰漢建安中將正㑹而太史上言正旦當日蝕

朝士疑㑹否共諮尚書令荀彧時廣平計吏劉邵在彧坐

曰梓愼禆竈古之良史猶占水火錯失天時諸侯旅見天

子入門不得終禮者五日蝕在一然則聖人垂制不爲變

異豫廢朝禮或者災消異伏或推術謬誤也彧及衆人咸

善而從之遂朝㑹如舊亦不蝕

魏書曰文帝爲魏王南征次譙大饗六軍及譙父老自娱

樂伎列百戯