Page:Sibu Congkan Sanbian315-李昉-太平御覽-136-082.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰何武葬北邙薄龍阪王嘉冢東北一里許

又曰楊貴字王孫京兆人也生時厚自奉養死卒祼葬終

南山下其孫掘土鑿石深七尺而反奢

又曰安定嵩真玄莬曹元禮並明筭術皆成帝時人眞常

以筭自克其壽七十三眞曰綏和元年正月二十五日晡

時死矣書其壁以誌之至二十四日晡時死妻曰眞筭時

見長下一筭欲以告之慮脫其旨故不告今校一日也

又曰北芒青龍隴上孤檟之西四尺所鑿之七尺吾欲筭

此地也眞死依言徃掘得古時空椁即以葬之

又曰漢帝及諸侯王葬皆珠琥玉匣形如鎧甲連以金縷

匣上皆鏤爲蛟龍鸞鳯龜麟之象時謂蛟龍玉匣

又曰杜子夏葬長安北四里臨終作文曰魏郡杜鄴立身

忠欵犬馬未陳奄先草木骨肉歸於𡈽塊氣則無所不知