Page:Sibu Congkan Sanbian315-李昉-太平御覽-136-082.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子朝郎更行事者㑹送桓君止爲歛賻起祠塋侯芭負土

作墳號曰𤣥冢

七略曰楊雄死弟子共爲起冢號曰楊冢

趙歧別傳曰歧字臺卿年九十餘建安六年卒先自爲壽

藏圖季札子産晏嬰叔向四像居賔位又自像其像居

主位皆爲讃頌勑其子曰我死之日墓中聚沙爲牀布

簟白衣散髮其上覆以單𬒳即曰便下下訖便掩

王子年拾遺記曰舜葬蒼梧之野有鳥如丹雀自丹州而

吐五色之氣氣如雲白日慿霄雀能羣飛衘土以成墳


太平御覽卷第五百五十八