Page:Sibu Congkan Sanbian321-李昉-太平御覽-136-088.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


州丹陽入爲治中才小任大職在刺劾笔札之思歷年寢

章和三年罷州還年漸七十時可懸輿髪白齒落日月

逾邁貧無供養志不娯快乃作養生之書凢十六篇論衡

造於永平末定於建𥘉之年耳

新論曰余爲新論術辨古今亦欲興治也何異春秋褒貶

耶今有疑者所謂蚌異蛤二五爲非十也譚見劉向新序

陸賈新語乃爲新論莊周寓言乃云堯問孔子淮南子云

共工争帝地維絶亦皆爲妄作故丗人多云短書不可用

然論天間莫明於聖人莊周等雖虚誕故當採其善何云

盡弃耶

風俗通應邵撰序云風者天氣有寒煖地形有隂陽泉水

有美惡草木有剛柔俗者含血之𩔖象而生之百里不同

風千里不同俗周𥘿嘗以月遣輶軒使采異代方知載之