Page:Sibu Congkan Sanbian325-李昉-太平御覽-136-092.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰神功𥘉天后謂侍臣曰近者朝臣多𬒳周興來俊臣

等推勘逓相牽引咸自承服國家有法朕豈能違中間疑

有枉濫更使近者就獄親問皆自承引不虚朕不以爲疑

即可其奏自周興俊臣死後更無聞有反逆者然則巳前

就戮者不有𡨚濫耶姚元崇對曰自垂拱已後𬒳告身死

破家者皆是枉酷自誣而死告者持以爲功天下號爲羅

織甚於漢之黨錮陛下令近臣就獄問者近臣亦不保何

敢輙有動揺𬒳問者(⿱艹石)翻言懼遭其毒手頼上天降靈聖

情發寤誅鋤兇豎朝廷乂安今日已後臣以微驅及一門

百口保見在内外官更無反逆者(⿱艹石)後有徴驗反逆有實

臣請受知而不告之罪上大恱曰前𫳐相皆順成其事䧟

朕爲滛刑之主聞卿所說甚合朕心

又曰陸象先爲益州長史在官務以寛仁爲政司馬韋抱