Page:Sibu Congkan Sanbian325-李昉-太平御覽-136-092.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平御覽卷第六百三十八

 刑法部四

     律令下科附

齊書曰𥘉江左用晉丗張杜律二十卷孔稚珪刪注修改

與竟陵王議務從輕曰仲尼有言古之聽獄者求所以生

之今之聽獄者求所以殺之與殺不辜寧殺有罪則斷獄

之職古所難矣冩律上國學置律𦔳敎依五經例䇿試上

髙第便擢用之

北齊書曰武成帝河清中有司奏上齊律其不可爲定法

者別制權令三卷與之並行後平𥘿王髙歸彦謀反湏有

約罪律無正條於是遂有別條權令與律並行大理明法

上下比附欲出則附依輕議欲入則附從重法姦吏因之

舞文出没至于後主權倖用事有不附之者隂中以法綱