Page:Sibu Congkan Sanbian326-李昉-太平御覽-136-093.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰成帝元封二年四月臨决河塞隄作瓠子歌赦所過

徒六月詔曰甘泉宫内銅池中産芝九莖連葉赦天下作

芝房之歌五年冬行南廵還至泰山増脩封禪赦天下六

年詔曰朕禮首山昆田出珎物化爲黄金𥙊后土神光三

燭其赦汾隂殊死以下賜天下貧民布帛人一疋益州昆

明反赦京師亡命令從軍擊之後元年三月詔曰朕郊見

上帝廵于北邊見群鶴留止以不羅網靡所獲薦獻于泰

畤光景並見其赦天下也

又曰宣帝地節元年四月鳯凰集魯群鳥從之戊申立皇

太子赦天下神爵四年春二月詔曰喜瑞並見脩興太一

五帝后土之祠祈爲百姓蒙福鸞鳯萬舞集止于傍齋戒

之暮神光顯著薦獻之夕神光交錯或降于天或登于地