Page:Sibu Congkan Sanbian327-李昉-太平御覽-136-094.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平御覽卷第六百五十五

釋部三

  僧     玄僧上

    僧

宋書僧道 生彭城人㓜而聦悟年十五便能講經及長

有異解立頓悟義時人推服元嘉十一年卒於廬山

又曰徐湛之爲南兖州刺史招集文士盡遊玩之適時有

沙門釋休善属文湛之與之甚厚孝武命使還俗姓湯位

至楊州從事

又曰沙門慧琳𥘿郡𥘿縣人姓劉氏少出家住治城寺有

才章兼内外之學爲廬陵王義真所知甞著均善論頗貶

裁佛法云有白學先生以爲中國聖人經綸百丗其徳弘

矣智周萬變天人之理盡矣道無隱旨教罔遺筌聦