Page:Sibu Congkan Sanbian329-李昉-太平御覽-136-096.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


餓人苦相誣謗邑令𥬇曰乞食飽死反怨主人法無此科

遣而不問

又曰濮陽者不知何許人事道專心祈請皆驗鄭鮷

足跛陽療之尋差晉簡文廢世子無嗣時使人祈請於陽

於是中夜有黄氣起自西南遥墮室𠇍時李皇后懷孝武

又曰許邁字叔𤣥少名映後改名逺遊志求仙道入臨安

西山經月不返人亦不知其所之先娶散𮪍常侍呉郡孫

宏女爲妻邁居臨安山中爲書謝遣其妻云欲聞懸雷之

響山鳥之鳴自爲簫韶九成不勝能也偶景青葱之下栖

息巖岫之室以爲殿堂廣厦不能過也情願所終志絶於

此吾其去矣長離別矣

又曰禇伯玉字元璩呉郡錢瑭人早慕冲虚年十八父爲

娶婦入前門伯玉後門出徃剡居瀑布山性耐寒暑在山