Page:Sibu Congkan Sanbian337-李昉-太平御覽-136-104.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


史記曰楚大發兵如齊齊王使淳于髠之趙請救兵遺金

百斤車馬十駟淳子髠仰天大𥬇冠纓索絕王曰先生少

之髠曰何敢王曰笑豈有說乎髠曰今者臣從東方來見

道傍有禳田者操一豚蹄酒一盂而祝曰甌窶满篝甌窶猶桮

樓也言豊年採掇易滿篝籠也篝音◍汙耶滿車汙耶下地有薪草也糓蕃熟穰穰

滿家臣見其所持者狹而所欲者奢故笑之

吳越春秋曰勾踐五年夏五月將與大夫種范蠡入臣於

吴群臣皆送臨水祖道大夫種前爲祝其辭曰皇天祐助

先沉後揚禍爲德根憂爲福嘗威人者滅服從者昌王雖

牽致其後無殃君臣生離感動上皇衆夫哀悲莫不感傷

臣謹再拜伏稱萬歲上酒三觴勾踐仰天大息舉杯垂涕

嘿無所言

宋書曰王恱之宋明帝泰始中爲黃門郞上以其廉介賜