Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平海北九十五國王道融㤗廓土遐畿累葉朝宗不愆于

𡻕道過百濟裝飾舩舫而句麗無道圗欲見吞臣亡考濟

方欲大舉奄喪父兄使垂成之功不獲一簣今欲練兵甲

父兄之志𥨸自假開府儀同三司其餘咸各假授以勸忠

節詔除武使持節督倭新羅任郍加羅秦韓六囯諸軍事安東大將

軍倭國王至齊建元中及梁武帝時並來朝貢

北史曰隋開皇二十年倭王姓何毎宇多利思比孤號河

軰雞弥遣使闕上令所司訪其風俗使者言倭王以天爲

兄以日爲弟天明時岀聽政跏趺坐日坐便理務云委我

弟文帝曰此大無義理於是訓令改之王妻姓雞弥𣳚官

有女六七百人名太子爲利歌弥多弗利

又曰倭國内官有十二等一曰大德次小德次大仁次小

仁次大義次小義次大禮次小禮次大智次小智次大信