Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


跡猶存西有比摩寺云是老子化胡成佛之所

又曰于闐城東二十里有大水北流號樹枝水即黄河也

又曰後魏文獻末蠕蠕㓂于闐于闐患之遣使素目伽上

表求救帝詔以遐阻不行

又曰後周武帝建德三年其王遣使獻名馬隋大業中頻

遣朝貢其王姓王字早示門練錦帽金䑕冠妻戴金花其

王髪不令人見俗言(⿱艹石)見王髪其年必儉

梁書曰武帝天監十三年王遣使獻娑羅婆歩鄣十八年

又獻瑠琉甖

唐書曰其國出羙玉王姓尉遟名屋宻貞觀六年遣使獻

玉帶太宗優詔荅之

     大𥘿

後漢書曰大𥘿國一名𥠖鞬在海西地方數千里以石爲