Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


通典曰師子國東晉時通焉天笁旁國也西海之中延袤

二千餘里多出竒寳其地和適無冬夏之異五榖隨人所

種不湏時節其國舊無人止有鬼神有龍居之諸國啇估

來共市易鬼不見其形但岀珎寳明其所堪價啇人依價

取之諸國人聞其土樂因此𥪰至或有停住者遂成大國

能馴飬師子遂以爲名風俗與婆羅門同而尤事佛法安

帝義熈𥘉遣使獻玉佛像像髙四尺二寸玉色㓗潤形制

殊特殆非人功歷晉宋代在建康瓦官寺

又曰宋文帝元嘉五年其王刹利摩訶南遣使貢獻梁武

大通元年後王迦葉伽羅訶犁耶亦使使

     穆國

北史曰穆國都鳥滸河之西亦安息之故地與鳥郍曷爲

隣其王姓昭武亦康國王之種𩔖也字阿濫密都城方三