Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬動至數十疋立其祖父神而事之其俗以皮爲帽形圎

如鉢或戴羃䍦衣多毛毼皮裘爲靴頂繫䥫鎻手貫䥫

釧王與酋師金爲飾胷前懸一金花徑三寸其土髙氣候

凉多風少雨土冝小麥青科山岀銀銀多白雉水有嘉魚

長四尺而鮮細大業四年其王遣使素福等八人入朝明年

又遣其弟子冝林率嘉良夷六十人朝貢欲献良馬以路

險不通請開山道脩職貢煬帝以勞人不許嘉良有水闊

六七十丈附國有水闊百餘丈並南流用皮爲舟而濟

     邊斗四國

隋書曰邊斗國一云班斗都昆國一作都雅拘利國一作九雅比嵩國並

扶南度金隣大灣南行三千里有此國其農作與金隣同

其人多白色都昆出好棧香藿香及硫黃其藿香樹生千

歳根本甚大伐之四五年木皆朽敗唯中節堅貞芬香獨