Page:Sibu Congkan Sanbian346-李昉-太平御覽-136-113.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲千延至於百丈底着盤以鐵槌打之不能傷以羖羊角

扣之則漼然氷泮

服䖍通俗文曰亂金謂之鉅

     鍮石

廣志曰鍮石似金亦有與金雜者淘之則分

鍾㑹蒭蕘論曰夫莠生似禾鍮石像金

齊周捨謂沙門法雲曰孔子不飲盗泉之水法師何以捉

鍮石香爐荅曰檀越旣得戴纛貧道何爲不得執鍮

唐書曰髙宗上元元年詔九品服淺碧並鍮石帶八胯

王子年拾遺記曰石虎爲四時浴臺皆用鍮石珷玞爲隄