Page:Sibu Congkan Sanbian354-李昉-太平御覽-136-121.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰堯母慶都生而神異有黄雲覆上

漢武故事曰帝幸梁父祀地山上有白雲如蓋

又曰宣帝祀甘泉有紫雲從西北來散於殿前歸藏曰大

昊之盛有白雲出自蒼梧入于大梁

徐爰宋書曰髙祖北征至洛陽常有紫雲見於軍上

     霧

史記曰髙祖至平城匈奴圍上七日大霧漢人徃來故不𮗜

帝王丗紀曰黃帝五十年秋七月庚申天大霧三日

帝之洛水上見大魚負圖書

     露

後漢書曰光武建武十二年甘露降南行唐

又曰明帝永平十七年春正月甘露降於甘陵

又曰明帝永平十七年甘露降泉陵洮陽二縣二縣属零陵泉陵城