Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


異苑曰晉武帝太康五年宣帝廟地欻䧟梁無故自折凢

宗廟所以承祖先嗣永丗不刋安居摧䧟是煙絶之祥也

     地㓙

漢書曰光武時岑彭伐蜀去成都數十里軍營北有地名

曰彭亡彭聞之欲移㑹日暮是夜彭爲公孫述刺客詐爲逃奴刺

殺之

魏志曰太祖圍吕布大司馬楊固救布爲其將楊醜所殺

楊將眭固又殺醜屯兵射犬巫誡之曰將軍字白兎而邑

名射大兎見必驚冝急移去固不從明日遂戰死

晉書曰建業太社西宫地呉時右司馬丁奉宅吴後主孫

皓殺之流徙其家晉元帝𥘉爲僕射周顗宅顗爲王敦所害後

爲冠軍將軍⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇峻宅峻反𬒳誅殺後爲索恱宅爲㑹稽王

道子所親眤縁道子 見殺又爲章武王司馬秀宅秀亦凶