Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一星東北下去太微者天庭也太白行其中宫問當閉大

𬒳甲兵邪臣伏誅後有流星下燕萬載宫極東去李竒曰極

屋梁也三輔名爲極也法曰國恐有誅其後左將軍上官桀驃𮪍將

軍安與長公主燕刺王謀作亂咸伏誅

又曰建始四年七月熒惑踰歳星居其東北半寸所如連

李時歳星在関星西四尺所熒惑𥘉從畢口大星東北徃

數日至徃疾去遟占曰熒惑與歳星闘有病君飢歳而後旱

傷麥民食榆皮二年十月壬申太皇太后避時昆明東觀

又曰綏和二年春熒惑守心丞相翟方進欲塞灾異自殺

     客星

左傳曰昭十年春王正月有星出于婺女客星鄭禆竈言

於子産曰七月戊子晉君將死今兹歳在顓頊之虚歳歳星也

顓頊之虚謂玄枵姜氏任氏實守其地姜齊姓任薛姓齊二國守玄枵之地居其維