Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後漢書曰獻帝建安二十三年正月孛星晨見東方二十

餘日夕出西方紀歷五車東井五諸侯文昌軒轅入太微

指帝座占曰除舊布新之象

續漢書天文志曰王莽地皇三年十一月有孛星于張東

南行五日不見孛星者惡氣所生爲亂兵又叅然雲焉兵

之𩔖也故名之曰孛孛之爲名猶有所傷害有所妨蔽或

謂之彗星所以除穢而布新也張爲周地星孛于張東南

行即翼𮝭之分翼爲楚楚地將有兵亂後一年正月光武

起兵舂陵都雒居周地除穢布新之象也

又曰孝明永平三年六月丁夘彗星岀天舡北長二尺所

稍北行百三十五日去天舡爲水彗星出之爲大水是歳

伊雒水溢到津城門壞伊橋郡七縣三十二皆大水

又曰永和六年二月丁巳彗星見東方長六七尺色青白