Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰懷帝永嘉元年有大流星如日自南流于東北小者

如斗相隨天盡赤有聲如雷是年汳桑煞東燕王騰明年

劉元海僣號

又曰穆帝永和十年流星大如斗色赤黄岀織女没造父

有聲如雷其年慕容儁據臨漳諸將奔散

又曰海西公大和四年十月有大流星西下有聲如雷明

年廣漢妖賊李弘反自稱聖王又慕容暐尅鄴盡有地明

年桓温廢帝

又曰孝武太元十三年天狗東北下有聲占曰此交戰流

血是後慕容垂翟遼姚萇符登慕容永並阻兵争強

宋書曰後廢帝元徽五年四月星隕于東南有聲如雷

崔鴻十六國春秋曰後趙石勒建平四年有流星大如尾

足形自北極西南流五十餘丈光明燭地墜于河聲聞九