Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


所害後三年聦死國亡

又曰𢚓帝建興三年枉矢自文昌北流至斗東如一疋布

綘虵行有手足因變爲雲氣如人象二臂一足至五年北

平人吴祚聚衆千人立沙門爲天子四年帝降劉曜

又曰元帝大興三年枉矢出虚危没翼大寧二年王敦殺

譙王承及甘卓

又曰穆帝昇平二年枉矢自東南流于西北其長半天時

所在擁兵政非己岀

隋書曰齊昬侯永光三年春枉矢晝見西方長十餘丈其

年梁武舉兵東昬遇害

又曰隋煬帝大業十二年枉失二出北斗魁委曲虵形注

於南斗後二年宇文化及於江都僣號許王世充於東都

殺恭帝僣號鄭