Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


光武將兵數千人赴救昆陽擊二公㑹天大風飛屋瓦雨

如注水二公亂敗死者數萬人

晉書曰惠帝大和二年星晝流矢北下光變目有聲如雷

占曰爲營首營首所在其下有大亂流血

又曰穆帝永和八年日未入有流星大如三斗魁從辰巳

上東南行在箕斗間占曰營首之下流血滂沲是年慕容雋

稱大燕攻伐無巳

     漢

詩推度災曰逆天地絶人倫則天漢滅見

史記天官書曰漢者金氣之散其本漢水中星多則水少

即旱〇書紀年曰晉定六年漢不見于天

     蓬星

漢書天文志曰孝景中三年六月壬戌蓬星見西南在房