Page:Sibu Congkan Sanbian356-李昉-太平御覽-136-123.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰嘉興朱休之元嘉中兄弟對坐犬向休蹲視二人而

𥬇揺頭語曰言我不能歌聽我歌梅花今年故復可奈汝

明年何其家斬犬牓首路側至梅花時兄弟相闘弟㦸傷

兄收繫皆死

又曰宋大明中頓丘縣令劉順酒酣晨起見榻牀上有一

聚凝血如覆盆形劉是武人了不驚怪乃令擣虀親自切

血染虀食之弃其所餘後十許載至元徽二年爲王道隆

所害

又曰周登之家在都宋明帝時統諸靈廟甚𬒳恩寵母謝

氏奉佛法太始五年夏月𭧂雨有物形隱煙霧垂頭屬㕔

事前地頭頸如大赤烏飲庭中水登之驚駭謂是善神路

之汲水益之飲百餘斛水竭乃去二年而謝氏亡亡後半

歳而明帝崩登之自此事業衰敗