Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而散放之或有彈射得鳥而來獻者亦拜官爵

唐書曰太宗謂禇遂良學問稍長性亦堅正旣冩忠誠甚

親附於朕譬如飛鳥依人自加憐愛

又曰永徽中吐火羅國獻大鳥髙七尺其足如駞有翅而

能飛行日三百里能噉銅鐵夷俗呼爲駞鳥上以太宗懷

逺所致獻于昭陵乃刻像於陵之内

又曰永徽中萬年宫有小鳥生大鳥

又曰大暦八年有大鳥見於武功縣群鳥隨而噪之武功

縣神䇿行營將張日芬射而獲之以獻是鳥肉翅四足

足有𤓰其尺三寸其毛色赤形𩔖蝙蝠

又曰大中十年舒州吴塘堰有衆禽成巢闊七尺髙一丈

而水禽山鳥鷹隼鷰雀之𩔖無不馴狎又有鳥人面緑毛

𤓰喙皆紺色其聲曰甘人呼爲甘蟲