Page:Sibu Congkan Sanbian369-李昉-太平御覽-136-136.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


春秋潭潜巴曰下不廉蜚廉之草爲不生言瑞應之物應行上

論語曰君子之德風小人之德草草上之風必偃

漢書五行志曰元帝永光二年天雨草葉相紏結如彈九

續漢書五行志曰靈帝中平元年夏東郡陳留濟陽長垣

濟隂諸縣界有草生莖其大如手指狀似鳩爵龍虵鳥獸

之形五色各如其物毛羽頭目足翅皆具

又曰西夜國生獨白草煎以爲藥傅箭所射輙死

崔鴻十六國春秋西𥘿録曰永和二年國中地震百草皆

自及○晉書載記曰符堅至壽春與符融登城而望王師

見部陣齊整將士精銳又北望八公山上草木皆𩔖人形

頋謂融曰比亦勍敵也何謂以乎憮然有懼色

後周書曰宇文𭰹字奴干性鯁正有器𡱈年數歳便累石

爲營伍并折草作旌旗布置行列皆有軍陣之勢父永遇