Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


榜狀元逢此日他年公論定難逃空令太守提三尺不

見元戎用六韜元舉何如兼善死公平争似子威髙世

間多少偷生者黄甲由来出俊髦元舉王宗哲字也至

 正戊子科三元進士時為湖廣憲僉兼善㤗不華字也

時為台州路逹魯花赤公平李齊字也時為髙郵府知

府子威李黼字也時為江州路捴管此四公者或大𧇊

臣節或盡忠王事或遇難而亡故云若論其優劣則江

州第一台州次之髙郵有次之憲僉不足道矣

至正丁酉春三月上海李勝一家雞伏七雏一雏作大雞

狀鼓翼長鳴明年戊戍春正月錢唐盧子明家一雞伏