Page:Sibu Congkan Sanbian380-釋道原-景德傳燈錄-10-01.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉迴初心尊者復於坐上

現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長

者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識

提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相

三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居夲

坐而說偈言身現圎月相以表諸佛體說法無其形用辨非聲

色彼衆聞偈頓悟無生咸願岀家以求解脫尊者即爲剃髮

命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊

者悉爲化之令歸三寶復造大智度論中論十二門論垂之於世

後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈

言爲明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜付法訖入

月輪三昧廣現神變復就夲坐凝然禪寂迦那提婆與諸四

衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年己丑歳也