Page:Sibu Congkan Sanbian381-釋道原-景德傳燈錄-10-02.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汝冝自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將欲滅

度見有五百許人髻髮後垂狀如菩薩各持幡華云請法師

講又感山神現大蟒身至庭前如將泣别師謂侍者洪道曰

吾去矣汝爲吾報諸門人及門人奔至師巳入滅時唐天𠕋

元年八月一日山林變白谿㵎絕流七日道俗悲慕聲動山

谷壽六十有七臘四十

第四丗法持禪師者潤州江寧人也姓張氏幼歳出家年三

十遊黃梅忍大師坐下聞法心開後復遇方禪師爲之印可

乃繼迹山門作牛頭宗祖及黃梅謝丗謂弟子玄賾曰後傳

吾法者可有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪

師於唐長安二年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑

令露骸松下飼諸鳥獸迎出日空中有神幡從西而來遶山

數匝所居故院竹林變白七日而止壽六十有八臘四十一