Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰寶峯不合問仁者曰問又何妨師曰遮裏不曽有人亂說

道理岀去

前吉州性空禪師法嗣

歙州茂源和尚平田來參師欲起身平田乃把住曰開口即失

閉口即喪去却恁麽時請師道師以手掩耳而巳平田放手曰

一歩易兩歩難師曰有什麽死急平田曰若非此箇師不免

諸方㸃

𬃷山光仁禪師上堂次大衆集師從方丈出未至禪牀謂衆

曰不負平生行脚眼目致箇問訊將來還有麽方乃𦫵堂坐

時有僧出禮拜師曰不負我且從大衆何也便歸方丈翌日

有别僧請辨前語意旨如何師曰齋時有飯與汝喫夜後有

牀與汝眠一向煎迫我作什麽僧禮拜師曰苦苦僧曰請師

直指師乃垂足曰舒縮一任老僧